Plywood House | Simon Astridge
via archdaily

Plywood House | Simon Astridge

via archdaily